Přeskočit na navigaci

O našem úspěchu nyní rozhodují nejen kvalita a rozsah služeb,
ale také rychlost, s jakou umíme reagovat na potřeby zákazníka.

Pogumování válců a násypek

Pro zlepšení třecích vlastností hnacích válců a odstranění tvorby nánosů.

Pogumování válců

Pro zlepšení třecích vlastností hnacích válců a odstranění tvorby nánosů na těchto bubnech, které nepříznivě ovlivňují životnost dopravních pásů, nabízíme pogumování profilovou pryží v různých tloušťkách. U hnaných a převáděcích válců používáme pryž hladkou.

Pogumování hnaných a vratných válců hladkou pryží vulkanizací za studena

Pogumování hnacích válců profilovou pryží vulkanizacíza studena

Pogumování násypek

Pro snížení hlučnosti provozu je možné navulkanizovat technickou pryží násypky a další součásti transportních zařízení.

Ukázka pogumování dna násypky technickou pryží