Přeskočit na navigaci

O našem úspěchu nyní rozhodují nejen kvalita a rozsah služeb,
ale také rychlost, s jakou umíme reagovat na potřeby zákazníka.

Ucelený systém služeb

Bezproblémový provoz vašich dopravníků se snažíme zajistit včasným upozorněním na možnou havárii dopravního pásu. Naši technici provádí v rámci pravidelných inspekčních prohlídek kontrolu provozuschopnosti veškerých pásů ve vašem podniku. Pravidelná inspekční činnost předchází nejen haváriím dopravních pásů, ale také přispívá k prodloužení jejich životnosti.

Tuto kontrolní činnost upravuje Smlouva o poskytování servisních prací, kterou v současné době využívá k plné spokojenosti celá řada našich zákazníků.

dopravník